Інтерпайп – сильні фінансові результати за 2022 рік

31 травня 2023

Незважаючи на зниження виробництва в останньому кварталі року, фінансові результати компанії Інтерпайп за четвертий квартал та 2022 рік в цілому були досить непоганими.

Компанія Інтерпайп оприлюднила основні операційні показники та фінансовий звіт за четвертий квартал та весь 2022 рік.

4кв 2021 3кв 2022 4кв 2022
Виробництво сталі, тис. т 245177132
Виробництво труб, тис. т 17210584
Виробництво коліс, тис. т 452419
Реалізація труб, тис. т 18084102
Реалізація коліс, тис. т 462223
Виручка, $mln 377226294
EBITDA загалом, $mln 777381

Нагадаємо, що в цілому, незважаючи на труднощі з виробництвом (в першу чергу, відзначимо обстріли Нікополя, де розташовані потужності з виробництва безшовних труб) та експортом (через закриття українських портів), за рахунок сприятливої ситуації на ринку безшовних труб та зняття обмежень при поставках на ринки ЄС та США, фінансові показники Інтерпайпу за перші дев'ять місяців року були на досить пристойному рівні.

Враховуючи проблеми з енергопостачанням в останньому кварталі року через російські обстріли української енергетичної інфраструктури, а також досить сильну залежність виробництва Інтерпайпу від наявності електропостачання, можна було очікувати погіршення операційних та фінансових показників компанії у порівнянні з попередніми кварталами.

Скорочення виробництва протягом останнього кварталу року мало місце – виплавка сталі зменшилась у порівнянні з попереднім кварталом на 26%, з четвертим кварталом 2022 року – на 46%. Показники з виробництва труб та залізничних коліс були співставними з динамікою випуску сталі.

З іншого боку, обсяги продажів продукції в останньому кварталі 2022 року, навпаки, збільшились у порівнянні з третім кварталом (в трубному сегмент – на 21%, при тому що частка сегменту в загальному об’ємі реалізації Інтерпайпу складає приблизно 70%).

Враховуючи, що за рахунок сприятливої кон’юнктури глобального ринку труб, середні ціни реалізації трубної продукції в звітному кварталі збільшились у порівнянні з попереднім на 14% (у порівнянні з минулорічними – на 45%), загальна виручка Інтерпайпу зросла проти попереднього кварталу на 30% та становила $294 млн.

В структурі собівартості компанії основну частку мають витрати на сировину (в першу чергу – металобрухт) та енергоносії. Ціни на металобрухт в Україні протягом 2022 року здебільшого знижувались, тож незважаючи на підвищення вартості електроенергії, за рахунок зростання цін на реалізовану продукцію, прибутковість діяльності Інтерпайпа залишається дуже непоганою.

В четвертому кварталі 2022 року EBITDA маржа групи склала 28%, загальна EBITDA - $81 млн. Окремо відзначимо, що операційний грошовий потік компанії протягом звітного кварталу склав $47 млн, тож загальна сума грошових коштів в балансі компанії на кінець грудня збільшилась до майже $154 млн (рік тому - $110 млн), що важливо з точки зору загальної ліквідності та стійкості бізнесу в коротко- та середньостроковій перспективі.

Щодо фінансових та операційних показників Інтерпайпу за весь 2022 рік, картина виглядає наступним чином.

2021 2022 Зміна, %
Виробництво сталі, тис. т 972595-39%
Виробництво труб, тис. т 615393-36%
Виробництво коліс, тис. т 17284-51%
Реалізація труб, тис. т 599384-36%
Реалізація коліс, тис. т 17487-50%
Виручка, $mln 1133981-13%
EBITDA, $mln 228204-11%
Операційний грошовий потік, $mln 571622.8x

Загальне виробництво основних типів продукції в середньому знизилось на 40%, реалізація в натуральному виразі – на 37%.

За рахунок суттєвого зростання цін на продукцію Інтерпайпа протягом 2022 року (ціни на трубну продукцію в середньому зросли майже на 50%), динаміка виторгу компанії була значно кращою у порівнянні з реалізацією в натуральному вимірі.

Загальний виторг групи в 2022 році становив $981 млн, динаміка протягом останніх років наведена на графіку нижче:

Інтерпайп виторг, EBITDA 2022

Відзначимо, що в звітному році компанія збільшила продажі на ринках ЄС та Америки (загальна частка цих ринків в загальному обсязі виручки компанії в 2022 році становила 66%), при цьому зменшила виторг в Україні (на 38% - в першу чергу, за рахунок коліс, наразі частка українського ринку в продажах групи становить близько 20%) та інших ринках.

За рахунок того, що Інтерпайп реалізує продукцію з відносно високою доданою вартістю, частка логістичних витрат в загальній структурі собівартості компанії не є критично високою (в загальній структурі повної собівартості в 2022 році, в середньому, - близько 12%), тож зростання витрат на 1т реалізованої продукції в 2022 році відносно попереднього року більше ніж в два рази також не було критичним для загальної прибутковості діяльності.

За рахунок зростання середніх цін реалізації, зниження внутрішніх цін на металобрухт в Україні, незважаючи на збільшення витрат на електроенергію та додаткові логістичні витрати, в 2022 році EBITDA маржа Інтерпайпу залишилась майже без змін у порівнянні з минулорічною та становила 20.8%. Загальна EBITDA склала $204 млн (проти $228 млн в 2021 році), в перерахунку ж на тонну реалізованої продукції маржинальність бізнесу зросла.

Операційний грошовий потік компанії (після виплати відсотків та податку на прибуток) становив $162 млн та був в основному направлений на виплату кредитної заборгованості ($96 млн, з яких $52 млн пішло на погашення боргу перед акціонером).

Структура балансу компанії після реструктурізації, підписаної з кредиторами в 2019 році та списання значної частини боргів компанії, є більш-менш збалансованою – загальний борг станом на 31 грудня 2022 року становив $390 млн, при цьому погашення основної частини боргу ($300 млн) повинно відбутися лише в 2026 році.

Як зазначалося вище, при загальній сумі грошових коштів на кінець 2022 року на рівні $154 млн, компанія має непоганий запас міцності в короткостроковій перспективі.

Найбільшими ризиками можна вважати безпеку активів, розташованих в Дніпрі та Нікополі, а також ризик погіршення поточної сприятливої ситуації на глобальному ринку трубної продукції.

Огляди компаній: