Астарта – аналіз фінансового звіту за перший квартал 2024. Очікуємо на дивіденди?

23 травня 2024

Незважаючи на зменшення прибутковості окремих напрямків, загальні фінансові результати дуже непогані.

Один з найбільших українських виробників цукру та молока, а також переробників сої – компанія Астарта - оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2024 року.

EUR млн 2022 2023 1кв 2023 1кв 2024
Виробництво цукру, тис. т 282377
Переробка сої, тис. т 2112326061
Виробництво молока, тис. т 1021153032
Виручка 510619164166
EBITDA загалом 1551453829
EBITDA Цукор 3539124
EBITDA Рослинництво 76641112
EBITDA Переробка сої 2828107
EBITDA Молоко 181956
Операційний грошовий потік 39914570

Цукор

Обсяг продажів цукру компанією в першому кварталі 2024 року становив майже 70 тис. тон у порівнянні з 50.8 тис. тон у відповідному періоді 2023 року та 81 тис. тон в попередньому кварталі.

Негативним фактором стало подальше зниження ціни реалізації цукру, що пов’язано із загальною динамікою світових цін. В першому кварталі 2024 року середня ціна продажів цукру Астартою становила 598 євро за 1т у порівнянні з приблизними 620 євро в попередньому кварталі та 669 євро рік тому.

З останнього кварталу 2023 року суттєво зросли логістичні витрати, пов’язані з реалізацією продукції (у звітному кварталі вони становили 6.9 млн євро проти лише 1.5 млн євро рік тому.

Відповідно, EBITDA на 1т реалізованого цукру в першому кварталі 2024 року становила приблизні 60 євро (в першому кварталі 2023 року – більше 200 євро). Загальний показник EBITDA сегменту становив 4.1 млн євро (рік тому – 11.7 млн євро). Наразі показник прибутковості напрямку знаходиться на найменшому за останні три роки рівні.

Астарта EBITDA обсяг цукор 2023

Також на українських виробників очікують суттєві обмеження по експорту цукру до країн ЄС (а протягом 2022 та 2023 років Україна фактично експортувала цукор лише в ЄС), тож, маючи значний надлишок виробництва над українським споживанням в 2023 році, українські виробники намагалися (і небезуспішно) максимізувати експорт в перші місяці 2024 року, а також (в тому числі і Астарта) розпочали експортували цукор через глибоководні українські порти в країни Афріки та Азії.

Враховуючи те, що в 2024 році знову очікується надлишок виробництва цукру над споживанням, на наш погляд, для даного сегменту наявні досить серйозні ризики щодо подальшого зменшення прибутковості.

Переробка сої

EBITDA напрямку з переробки сої також знизилась – з минулорічних 10.2 млн євро до 7.1 млн євро. Маржа за EBITDA становила 24%, що менше, ніж в першому кварталі 2023 року (33%), але більше, ніж у другому півріччі 2023 року, тож поточний результат можна точно розцінювати як позитивний.

Прибутковості напрямку сприяє збільшення посівних площ під соєю в Україні (сама Астарта збільшує площі під соєю з минулорічних 55 тис. га до 70 тис. га), але можна очікувати на збільшення конкуренції переробників з експортерами, тож прибутковість переробки в новому сезоні може також зменшитись і бути ближче о історичних значень:

Астарта EBITDA обсяг соя 2023

Молоко

Досить непоганими були результати в напрямках з виробництва молока та вирощування та торгівлі зерновими.

В сегменті з виробництва молока у звітному кварталі EBITDA становила 5.8 млн євро у порівнянні з минулорічними 5.1 млн євро (при майже відсутній переоцінці біологічних активів в поточному кварталі і 1 млн євро переоцінки рік тому). Виробництво молока збільшилось у порівнянні з відповідним показником попереднього року на 2 тис. тон до 32 тис. тон, середня ціна збільшилась з 350 євро за 1т до 404 євро за 1т.

Загалом, протягом останніх років цей сегмент демонструє досить непогані та стабільні результати (окрім того, що є важливою частиною у вертикальній інтеграції холдингу).

Рослинництво та зернотрейдинг

Щодо ж напрямку з Агровиробництва та трейдингу зерновими, його EBITDA у звітному кварталі становила також досить непогані 12.1 млн євро (рік тому – 10. 5 млн євро, за 2023 рік в цілому – 63 млн євро, в першу чергу за рахунок переоцінки біологічних активів – врожаю 2023 року – в розмірі 52 млн євро).

Компанія окремо не розкриває результати по трейдингу зерновими, але на нашу думку, головними чинниками гарних результатів сегменту в 2023 році та на початку 2024 року (незважаючи на суттєве зниження світових цін на зернові протягом 2023 року), стало досить вдале обрання розподілу посівних площ за культурами зі ставкою на сою, ріпак та цукровий буряк, які стали найбільш прибутковими для українських фермерів в 2023 році.

З іншого боку компанія скоротила посіви під кукурудзою з 38 тис. га в 2022 році до 19 тис. га в 2023-му. Більше того, посівні площі кукурудзи Астарти в 2024 році складуть лише 6 тис. тон.

Історичний розподіл посівних площ та врожайності Астарти наведено в таблиці нижче:

Маркетинговий рік 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Кукурудза
Посівні площі, га 6 00019 10038 00059 00060 58066 780
Врожайність т/га 10.39.08.66.98.7
Соя
Посівні площі, га 70 00056 90040 00031 00027 39032 400
Врожайність т/га 3.12.93.02.32.5
Пшениця
Посівні площі, га 49 00042 00055 00047 00047 91750 200
Врожайність т/га 5.74.85.84.85.1
Соняшник
Посівні площі, га 18 00028 20030 00028 00040 45031 040
Врожайність т/га 3.03.02.72.22.9
Цукровий буряк
Посівні площі, га 38 00038 90033 00033 00034 50035 255
Врожайність т/га 5849474347
Загальний земельний банк, га 220 000220 000220 000220 000220 000230 000

Якщо узагальнити результати всіх сегментів, EBITDA Астарти в першому кварталі 2024 року становила 28.6 млн євро (рік тому – 37.0 млн євро). Незважаючи на зниження проти минулорічного показника ми розцінюємо поточний результат як дуже непоганий.

За рахунок EBITDA та зменшення товарних запасів компанії, у звітному кварталі Астарта згенерувала додатній операційний грошовий потік в сумі майже 70 млн євро (рік тому – 45 млн євро). Частина грошового потоку було направлено на виплату зобов’язань з оренди землі (12 млн євро) та погашення банківських позик (8 млн євро). При цьому сума грошових коштів збільшилась з 13 млн євро на кінець 2023 року до 56 млн євро.

Астарта EBITDA грошовий потік 1 квартал 2024

За нашими очікуваннями, частина цих коштів в наступні календарні періоди піде на фінансування потреб в оборотному капіталі в новому виробничому сезоні. Також ми очікуємо, що компанія виплатить дивіденди за підсумками роботи в 2023 році. Очікуваний розмір дивідендів – 12.5 млн євро, рішення буде прийматися загальними зборами акціонерів компанії, що відбудуться 4 червня.

Враховуючи гарну структуру балансу Астарти (компанія фінансує активи в основному власним капіталом, борг компанії станом на 31 березня становив лише 45 млн євро при сумі грошових коштів 56 млн євро та товарних запасах на 206 млн євро), компанія може дозволити собі виплату дивідендів, а також нові інвестиції.

Огляди компаній: