МХП – аналіз фінансових результатів за 2023 рік

11 травня 2024

Фінансовий стан МХП залишається достатньо стабільним, результати операційної та фінансової діяльності за звітний рік є непоганими, але і боргове навантаження продовжує бути значним.

Компанія МХП оприлюднила фінансовий звіт за четвертий квартал та весь 2023 рік.

$ млн 4кв 2023 4кв 2022 2023 2022
Реалізація курятини*, тис тон 157 184 692 658
Середня ціна м'яса птиці, $/кг 1.98 1.90 1.95 1.95
Реалізація олії, тис тон 106 109 518 314
Виручка 727 766 3021 2642
EBITDA 116 109 445 384
Операційний грошовий потік 43 8 438 138
*-виробництво в Україні

Незважаючи на деяке зменшення виробництва м’яса птиці в останньому кварталі року (172.3 тис. тон, -8% у порівнянні з попереднім кварталом та -5% проти відповідного періоду 2022 року), загалом за 2023 рік обсяг виробництва курятини МХП в Україні збільшився у порівнянні з попереднім роком на 3% та становив 718.6 тис. тон.

МХП виробництво 4 квартал 2023

Продажі сегменту з виробництва курятини були подібними до динаміки виробництва – в останньому кварталі року вони (в першу чергу за рахунок зменшення експорту) знизились у порівнянні з минулорічними на 15%, але загалом за підсумком року зросли на 5% до 692 тис. тон (експорт збільшився на 8% та склав 397 тис. тон – або 57% від загального обсягу).

Виторг напрямку в 2023 році становив $1.643 млн (+8% по відношенню до 2022 року), скоригований показник EBITDA - $321 млн (в 2022 році - $204 млн), при цьому прибутковість напрямку протягом 2023 року поступово зменшувалась. Якщо в другому кварталі прибутковість за EBITDA напрямку становила 24%, в четвертому кварталі – вже 16%.

В сегменті переробки олійних наприкінці 2023 року прибутковість також суттєво зменшилась – до близько $44 за 1т переробленого соняшнику в четвертому кварталі у порівнянні з $78 за 1 т в попередньому кварталі. Всього за 2023 рік EBITDA напрямку становила $82 млн при загальному обсязі реалізації – 467 тис. тон соняшникової олії (273 тис. тон в 2022 році) та 51 тис. тон соєвої олії (41 тис. тон).

Обсяг продажів соняшникової олії в 2023 році став найбільшим за всю історію компанії.

Протягом 2022-2023 років прибутковість переробки олійних в Україні досягнула рекордних показників, але, на нашу думку, вже в 2024 році вона суттєво знизиться.

Останній квартал 2023 року став для МХП досить непоганим з точки зору операційних та фінансових результатів напрямку з вирощування зернових. По-перше, компанія суттєво збільшила у порівнянні з попереднім роком врожайність основних культур (врожайність кукурудзи становила 9.9 т/га, пшениці – 6.6 т/га, соняшнику – 3.1 т/га).

Врожайність, т/га 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Кукурудза 9.97.210.05.69.4
Пшениця 6.65.55.95.16.4
Соняшник 3.12.53.22.83.6
Ріпак 3.73.83.32.63.0
Соя 3.22.42.52.32.7

По-друге, в попередні звітні періоди компанія була досить обережною у відображенні фінансових результатів від переоцінки посівів. Так, за підсумками перших дев’яти місяців 2023 року скоригований показник EBITDA напрямку становив -$32 млн. За підсумками ж року, в першу чергу завдяки відновленню експорту української агро-продукції через глибоководні порти України, цей показник становив $6 млн.

Потрібно зазначити, що більша частина вирощеної сільськогосподарської продукції МХП споживається іншими напрямками групи (є основою для кормів птиці), тож група має можливість коригування прибутків в розрізі напрямків, роблячи деякі сегменти більш прибутковими за рахунок інших.

В європейському сегменті з виробництва м’яса птиці (який є достатньо відокремленим від інших – українських – сегментів) операційні та фінансові результати МХП були досить сильними – в 2023 році компанія збільшила виробництво м’яса птиці на потужностях словенської Perutnina Ptuj, продажі сегменту в тоннах збільшились у порівнянні з 2022 роком на 8% та становили 80.5 тис. тон, зросла і середня ціна реалізації продукції.

Perutnina Ptuj МХП EBITDA 2023

Виторг Perutnina Ptuj за 2023 рік становив $545 млн (+17% до попереднього року), скоригований показник EBITDA - $91 млн (в 2022 році - $63 млн). Таким чином, з точки зору прибутку, європейський сегмент МХП займає вагому частку в загальних результатах групи. Не дивно, що МХП намагається продовжити свій розвиток та присутність в європейських країнах, - компанія повідомила про угоду щодо купівлі частки в 81% в бізнесі з виробництва м’яса птиці та м’ясних продуктів в Албанії (сума угоди - $18 млн).

Загальна скоригована EBITDA МХП за 2023 рік становила $445 млн (в 2022 році - $384 млн), в звітному році компанія отримала чистий прибуток в загальному обсязі $142 млн (у порівнянні з чистим збитком в сумі $231 млн в 2022 році – в першу чергу за рахунок збитку від валютної переоцінки зобов’язань в $365 млн).

Позитивним також є суттєве збільшення операційного грошового потоку компанії – з $138 млн в 2022 році до $438 млн в 2023-му. Важливо зазначити, що окрім власне прибутковості бізнесу (а операційний грошовий потік до змін в робочому капіталі МХП в 2023 році склав $567 млн у порівнянні з $609 млн в 2022 році), на показник операційного грошового потоку у звітному році вплинуло те, що протягом року сума ПДВ до відшкодування зменшилась на $39 млн, а також те, що в 2023 році МХП виплатила своїм кредиторам значно більшу суму в якості відсотків за зобов’язаннями ($178 млн проти $126 млн в 2022 році) – через те, що сплату частини відсотків в 2022 році було відтерміновано.

МХП прибуток 4 квартал 2023
*-операційний грошовий потік до виплати відсотків та податку на прибуток

В 2023 році компанія використала операційний грошовий потік наступним чином.

$228 млн було спрямовано на інвестиційну діяльність. Окрім підписання угоди з купівлі бізнесу в Албанії, у вересні 2023 році МХП разом з локальним партнером Tanmiah Food Company створила спільне підприємство в Саудівській Аравії, а також продовжує пошук інших можливостей для розвитку в цьому регіоні. Також в 2023 році інвестиції були спрямовані на підтримку діяльності, розвиток МХП як кулінарної компанії та в збільшення обсягів виробництва на Perutnina Ptuj

Наразі МХП оперує 1 555 роздрібними точками продажів (Doner Market, М’ясомаркет та іншими), продовжуючи позиціонувати себе як, в першу чергу, кулінарну компанію.

Також в 2023 році МХП направила $56 млн на погашення боргу. При цьому, за підсумками 2022 року компанія не виплачувала дивідендів, також вже оголошено, що не буде виплати дивідендів і за підсумками 2023 року.

За рахунок значної суми операційного грошового потоку, обсяг грошових коштів на рахунках компанії протягом 2023 року збільшився з $300 млн до $436 млн.

Окремо відзначимо, що дуже важливим для подальшого розвитку компанії стало те, що МХП вдалося рефінансувати свої короткострокові боргові зобов’язання.

Протягом останніх років, загальне боргове навантаження МХП є досить значним (станом на 31 грудня 2023 року борг компанії становив $1.6 млрд). Але сильною стороною компанії завжди було те, що основна частина боргу була довгостроковою, короткострокову ж частину МХП вдавалося вчасно рефінансувати.

Проблемою для компанії вбачалося те, що в 2024 році вона повинна була погасити єврооблігації на загальну суму $500 млн, а можливості для рефінансування боргу за умов військового часу були досить обмежені.

За допомогою міжнародних фінансових інституцій (кредитні кошти були надані EBRD, IFC та DFC на загальну суму $480 млн) більшу частину облігацій МХП вдалося рефінансувати. В листопаді 2023 року компанія викупила (з дисконтом 15%) облігації загальною номінальною вартістю в $151 млн, додатково бумаги з номінальною вартістю в $138 млн було викуплено в січні 2024 року (на цей раз дисконт складав вже 5%). Залишкову частину цінних бумаг було погашено вже в травні 2024 року (10 травня 2024 року МХП повідомила про повне погашення випуску облігацій).

Таким чином, наразі боргові зобов’язання МХП складаються зі згаданих вище довгострокових зобов’язань перед міжнародними фінансовими інституціями, а також єврооблігацій з погашенням в 2026 та 2029 роках.

На найближчі два роки ситуація з ліквідністю МХП повинна залишатися стабільною, тож компанія може сконцентруватися на подальшому розвитку та інвестиціях.

В разі, якщо ціни на курятину (світові та українські) не будуть зазнавати значних змін, можна очікувати, що прибутковість компанії залишиться на стабільному рівні, або буде некритичне зниження (в першу чергу за рахунок зменшення врожайності основних культур після високих показників 2023 року, а також зменшення обсягів та прибутковості переробки олійних).

Позитивно на фінансові результати компанії може вплинути зростання цін на зернові в Україні у порівнянні з поточними достатньо низькими рівнями (але варто зазначити, що фінансові результати МХП набагато більше залежать від цін на курятину, а також врожайності олійних та зернових, оскільки основна частка врожаю споживається іншими напрямками групи).

Загалом, фінансовий стан МХП залишається достатньо стабільним, результати операційної та фінансової діяльності за звітний рік є досить непоганими, але і боргове навантаження продовжує бути значним.

Огляди компаній: